Số công báo: 63 Ngày xuất bản: 17-04-2024
Quyết định số 824/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương Quyết định số 824/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 824/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-03-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương
Ngày hiệu lực 27-03-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 63
Ngày xuất bản 17-04-2024
Số, ký hiệu: 33/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/12/2023
Trích yếu: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 2184/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/07/2021
Trích yếu: Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Công thương
824_qd_ubnd.pdf:
824_qd_ubnd.doc:
824_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh