Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 674/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 674/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13-03-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 13-03-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
674_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh