Số công báo: 22+23 Ngày xuất bản: 25-02-2022
Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa. Quyết định số 58/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 58/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07-01-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa.
Ngày hiệu lực 07-01-2022
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 22+23
Ngày xuất bản 25-02-2022
Không có văn bản
58-qđ-ubnd.pdf:
58_qd_ubnds.doc:
58_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh