Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư pháp.
Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư pháp. Quyết định số 385/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 385/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-02-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư pháp.
Ngày hiệu lực 05-02-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1117/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/05/2023
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
Số, ký hiệu: 1148/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2021
Trích yếu: Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp
385_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh