Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Vạn Hưng tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/3/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh
Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Vạn Hưng tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/3/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh Công văn số 45/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2023
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Vạn Hưng tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/3/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh
Ngày hiệu lực 22-12-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 70/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/12/2022
Trích yếu: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 7)
Số, ký hiệu: 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/03/2021
Trích yếu: Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Vạn Hưng: Xây mới 03 phòng học
45_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh