Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 49/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 49/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25-12-2023
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
49_nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh