Số công báo: 151+152 Ngày xuất bản: 08-12-2023
Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 2747/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2747/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14-11-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày hiệu lực 14-11-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 151+152
Ngày xuất bản 08-12-2023
Số, ký hiệu: 3443/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/10/2021
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Nội vụ
Số, ký hiệu: 2074/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/07/2021
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2747_qd_ubnd.pdf:
2747_qd_ubnd.doc:
2747_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh