Số công báo: 149+150 Ngày xuất bản: 08-12-2023
Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chất thải và chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 26/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-11-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định về quản lý chất thải và chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 19-11-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 149+150
Ngày xuất bản 08-12-2023
Số, ký hiệu: 07/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/03/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 06/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/03/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 05/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/03/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 11/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/05/2022
Trích yếu: Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26.2023_qd_ubnd.pdf:
26.2023_qd_ubnd.doc:
26.2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh