Số công báo: 53 Ngày xuất bản: 17-04-2023
Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 06/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22-03-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 01-04-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 53
Ngày xuất bản 17-04-2023
Không có văn bản
06_2023_qd_ubnd.pdf:
06_2023_qd_ubnds.doc:
06_2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh