Số công báo: 144 Ngày xuất bản: 29-11-2023
Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ đối với các hội có phạm vi hoạt động ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 18/4/2023) Quyết định số 2619/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2619/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02-11-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ đối với các hội có phạm vi hoạt động ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 18/4/2023)
Ngày hiệu lực 02-11-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 144
Ngày xuất bản 29-11-2023
Số, ký hiệu: 873/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/04/2023
Trích yếu: Về việc ủy quyền giải quyết một số nội dung lĩnh vực tổ chức phi chính phủ
Số, ký hiệu: 4116/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/12/2018
Trích yếu: Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2619_qd_ubnd.pdf:
2619_qd_ubnds.doc:
2619_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh