Số công báo: 144 Ngày xuất bản: 29-11-2023
Quyết định số 2607/QĐ-UBND về việc bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027 Quyết định số 2607/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2607/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01-11-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
Ngày hiệu lực 01-11-2023
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 144
Ngày xuất bản 29-11-2023
Số, ký hiệu: 3389/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/12/2022
Trích yếu: Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
2607_qd_ubnd.pdf:
2607_qd_ubnds.doc:
2607_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh