Số công báo: 136+137 Ngày xuất bản: 15-11-2023
Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND về việc quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 15/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 15/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-10-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 22-10-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 136+137
Ngày xuất bản 15-11-2023
Số, ký hiệu: 11/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2018
Trích yếu: Quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15.2023_nq_hđnd.pdf:
15.2023_nq_hdnds.doc:
15.2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh