Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 2426/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2426/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11-10-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày hiệu lực 11-10-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1117/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/05/2023
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
2426_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh