Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040 Công văn số 39/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 39/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31-08-2023
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040
Ngày hiệu lực 31-08-2023
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
39_nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh