Số công báo: 111+112 Ngày xuất bản: 11-09-2023
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 Công văn số 33/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo 111+112
Ngày xuất bản 11-09-2023
Số, ký hiệu: 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 12/06/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số, ký hiệu: 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/03/2023
Trích yếu: Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023
Số, ký hiệu: 132/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2022
Trích yếu: Về kế hoạch đầu tư công năm 2023
33_nq_hdnd.pdf:
33_nq_hdnds.doc:
33_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh