Số công báo: 58+59 Ngày xuất bản: 28-04-2023
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 Công văn số 08/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30-03-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023
Ngày hiệu lực 30-03-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 58+59
Ngày xuất bản 28-04-2023
Số, ký hiệu: 132/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2022
Trích yếu: Về kế hoạch đầu tư công năm 2023
08_nq_hdnd.pdf:
08_nq_hdnds.doc:
08_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh