Số công báo: 93+94 Ngày xuất bản: 26-07-2023
Quyết định số 1436/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã Quyết định số 1436/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1436/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26-06-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Ngày hiệu lực 26-06-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 93+94
Ngày xuất bản 26-07-2023
Số, ký hiệu: 85/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/01/2022
Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới,sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.
1436_qd_ubnd.pdf:
1436_qd_ubnds.doc:
1436_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh