Số công báo: 22+23 Ngày xuất bản: 25-02-2022
Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới,sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định số 85/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 85/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10-01-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới,sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.
Ngày hiệu lực 10-01-2022
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 22+23
Ngày xuất bản 25-02-2022
Số, ký hiệu: 18/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2021
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Số, ký hiệu: 2154/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/08/2020
Trích yếu: Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Số, ký hiệu: 1034/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/04/2019
Trích yếu: Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số, ký hiệu: 1003/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/04/2019
Trích yếu: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Số, ký hiệu: 301/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/01/2018
Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
85_qd_ubnd.pdf:
85_qd_ubnds.doc:
85_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh