Số công báo: 76 Ngày xuất bản: 08-06-2023
Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định số 1114/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1114/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-05-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày hiệu lực 18-05-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 76
Ngày xuất bản 08-06-2023
Số, ký hiệu: 1427/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/05/2018
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
1114_qd_ubnd.pdf:
1114_qd_ubnds.doc:
1114_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh