Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
13/2023/QĐ-UBND 19/05/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/CT-UBND 19/05/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2023
1125/QĐ-UBND 19/05/2023 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất 5 căn biệt thự di tích tại Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
1114/QĐ-UBND 18/05/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
1107/QĐ-UBND 18/05/2023 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
1093/QĐ-UBND 17/05/2023 UBND Tỉnh Về việc thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2), huyện Diên Khánh
1081/QĐ-UBND 16/05/2023 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thuê tại số 28 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013
1080/QĐ-UBND 16/05/2023 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang do hết hạn thuê đất
1079/QĐ-UBND 16/05/2023 UBND Tỉnh Về việc cho Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa thuê đất để thực hiện Dự án Bến xe liên tỉnh phía Nam

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh