Số công báo: 76 Ngày xuất bản: 08-06-2023
Quyết định số 1107/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Quyết định số 1107/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1107/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-05-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
Ngày hiệu lực 18-05-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 76
Ngày xuất bản 08-06-2023
Không có văn bản
1107_qd_ubnd.pdf:
1107_qd_ubnds.doc:
1107_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh