Số công báo: 45 Ngày xuất bản: 20-03-2023
Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 03/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-02-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý
Ngày hiệu lực 15-03-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 45
Ngày xuất bản 20-03-2023
Không có văn bản
03_2023_qd_ubnd.pdf:
03_2023_qd_ubnds.doc:
03_2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh