Số công báo: 07+08 Ngày xuất bản: 17-01-2023
Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2023 và thời kỳ ổn định ngân sách 2023-2025 Công văn số 28/2022/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 28/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09-12-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2023 và thời kỳ ổn định ngân sách 2023-2025
Ngày hiệu lực 01-01-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 07+08
Ngày xuất bản 17-01-2023
Số, ký hiệu: 16/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2021
Trích yếu: Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.
28_2022_nq_hdnd.pdf:
28_2022_nq_hdnds.doc:
28_2022_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh