Số công báo: 05+06 Ngày xuất bản: 13-01-2022
Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025. Công văn số 16/2021/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 16/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-12-2021
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.
Ngày hiệu lực 01-01-2022
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 05+06
Ngày xuất bản 13-01-2022
Không có văn bản
16_2021_nq_hdnd.pdf:
16_2021_nq_hdnds.doc:
16_2021_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh