Số công báo: 104+105 Ngày xuất bản: 27-10-2022
Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ban hành danh mục dự án đầu tư công thực hiện thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 09/2022/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 09/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23-09-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Ban hành danh mục dự án đầu tư công thực hiện thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 23-09-2022
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 104+105
Ngày xuất bản 27-10-2022
Không có văn bản
09_2022_nq_hdnd.pdf:
09_2022_nq_hđnds.doc:
09_2022_nq_hđnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh