Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Diên Khánh giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Diên Khánh giai đoạn 2021-2025 Công văn số 38/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 38/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30-09-2022
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Diên Khánh giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 29-09-2022
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 30/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/06/2022
Trích yếu: Về việc quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
38_nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh