Số công báo: 90+91 Ngày xuất bản: 04-10-2022
Nghị quyết số 61/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 61/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 61/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-08-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 22-08-2022
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 90+91
Ngày xuất bản 04-10-2022
Số, ký hiệu: 31/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/06/2022
Trích yếu: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
61_nq_hdnd.pdf:
61_nq_hdnds.doc:
61_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh