Số công báo: 44 Ngày xuất bản: 16-05-2022
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 13/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07-04-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 07-04-2022
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 44
Ngày xuất bản 16-05-2022
Không có văn bản
13_nq_hdnd.pdf:
13_nq_hdnds.doc:
13_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh