Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
130/HĐND-VP 25/04/2022 HĐND Tỉnh Về việc đính chính Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND tỉnh
15/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa đường Đầm Môn ĐT651, đoạn Km14+370-Km17+900, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
14/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nội vụ
09/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức Hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh
05/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm dụng cụ tập luyện thể thao thành tích cao; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng sân điền kinh Khu liên hiệp thể thao Vĩnh Hải
04/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà đa năng kết hợp phòng bộ môn, kho thiết bị Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
03/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2)
03/2022/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư các dự án sửa chữa các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
02/2022/NQ-HĐND 07/04/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh