Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1657/UBND-TH 28/02/2022 UBND Tỉnh Về việc đính chính Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022
02/2022/QĐ-UBND 18/02/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
493/QĐ-UBND 17/02/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
1199/KH-UBND 14/02/2022 UBND Tỉnh Về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
391/QĐ-UBND 10/02/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
350/QĐ-UBND 10/02/2022 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh