Số công báo: 54 Ngày xuất bản: 30-09-2008
Chưa có file !
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 31/07/2008 của HĐND huyện Khánh Sơn Về việc thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2009 Công văn số 16/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31-07-2008
Cơ quan ban hành Huyện Khánh Sơn
Trích yếu Về việc thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2009
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 54
Ngày xuất bản 30-09-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh