Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
72/VP 26/08/2008 HĐND Tỉnh Về việc đính chính văn bản
16/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2009
15/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2008
14/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2008
13/2008/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua Chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người trên địa bàn huyện Khánh Sơn giai đoạn 2008 - 2012
12/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2007
11/2008/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Tô Hạp
314/2008/QĐ-UBND 18/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc Ban hành Chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người trên địa bàn huyện Khánh Sơn giai đoạn 2008 - 2012

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh