Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
16/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2009
15/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2008
14/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2008
13/2008/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua Chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người trên địa bàn huyện Khánh Sơn giai đoạn 2008 - 2012
12/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2007
11/2008/NQ-HĐND 31/07/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Tô Hạp
04/2008/QĐ-UBND 31/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Ban hành chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn huyện Ninh Hòa, giai đoạn 2008 - 2010 và dự báo đến 2020
1884/QĐ-UBND 30/07/2008 UBND Tỉnh Về kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
48/2008/QĐ-UBND 25/07/2008 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2012
1872/QĐ-UBND 25/07/2008 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn
04/2008/NQ-HĐND 24/07/2008 Thành phố Nha Trang Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 264/2006/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang về “Chương trình Giao thông nông thôn - Hẻm nội thành và điện chiếu sáng thành phố Nha Trang giai đoạn 2006 - 2010”
03/2008/NQ-HĐND 24/07/2008 Thành phố Nha Trang Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2008 - 2010  và tầm nhìn đến năm 2020
19/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, trợ cấp, phụ cấp từ ngân sách
1840/QĐ-UBND 22/07/2008 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Khánh Hòa
18/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2003/NQ-HĐND ngày 23/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh