Số công báo: 57 Ngày xuất bản: 20-11-2008
Chưa có file !
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07/10/2008 của HĐND huyện Khánh Sơn Về việc thông qua Đề án đặt tên đường nội thị thị trấn Tô Hạp theo quy hoạch mở rộng thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Công văn số 17/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07-10-2008
Cơ quan ban hành Huyện Khánh Sơn
Trích yếu Về việc thông qua Đề án đặt tên đường nội thị thị trấn Tô Hạp theo quy hoạch mở rộng thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo 57
Ngày xuất bản 20-11-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh