Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
02/2008/QĐ-UBND 07/01/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
01/CT-UBND 07/01/2008 UBND Tỉnh Về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
09/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Ninh Hòa
08/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Ninh Hòa
07/2008/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về phê chuẩn việc phân loại đơn vị hành chính xã Ninh Đông và xã Ninh Trung
06/2008/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về phê chuẩn việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
05/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
04/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
03/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
02/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình thu, chi ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Ninh Hòa năm 2008
01/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
01/2008/QĐ-UBND 04/01/2008 UBND Tỉnh Về quy định giá các loại đất năm 2008
01/2008/QĐ-UBND 04/01/2008 UBND Tỉnh Về quy định giá các loại đất năm 2008
01/2008/QĐ-UBND 04/01/2008 UBND Tỉnh Về quy định giá các loại đất năm 2008
01/2008/QĐ-UBND 04/01/2008 UBND Tỉnh Về quy định giá các loại đất năm 2008
08/NQ-HĐND 03/01/2008 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2008
07/NQ-HĐND 03/01/2008 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách  năm 2008 của huyện Khánh Vĩnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh