Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
21/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về chế độ cho huấn luyện viên và vận động viênngành thể dục thể thao
20/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn
19/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về chế độ trợ cấp đối với lực lượng dân quân nòng cốt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền
18/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về chế độ công tác phí, hội nghị phí
17/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ số tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2005
16/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về mức thu, chế độ thu, nộp,  quản lý và sử dụng học phí ở các  cơ  sở giáo dục công lập; mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp
14/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về phân cấp nhiệm vụ đầu tư cho cấp huyện
13/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về chế độ học bổng và khen thưởng học sinh
12/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về qui hoạch chung khu đô thị phía Tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
11/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2005
10/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về chế độ trợ cấp cho cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại miền núi và hải đảo khu vực 2 và 3.
09/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách.
08/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về đặt và đổi tên đường thị xã Cam Ranh
07/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về đặt và đổi tên đường thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh