Số công báo: 01/08 Ngày xuất bản: 16-08-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND4 ngày 21/07/2008 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp Công văn số 15/2005/NQ-HĐND4
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 15/2005/NQ-HĐND4
Ngày ban hành 21-07-2005
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 01/08
Ngày xuất bản 16-08-2006
Không có văn bản
15/2005/NQ-HĐND4:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh