Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
15/CT-UBND 06/05/2008 UBND Tỉnh Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2008
1058/QĐ-UBND 02/05/2008 UBND Tỉnh Về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp Nghề Nha Trang
1048/QĐ-UBND 02/05/2008 UBND Tỉnh Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng do địa phương ban hành
23/2008/QĐ-UBND 28/04/2008 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ một số nội dung lệ phí hộ tịch
998/QĐ-UBND 25/04/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về công tác y tế trường học
991/QĐ-UBND 23/04/2008 UBND Tỉnh Về việc cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề Nghiệp vụ Du lịch khách sạn quốc tế Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang
974/QĐ-UBND 23/04/2008 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2010
973/QĐ-UBND 23/04/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa
971/QĐ-UBND 22/04/2008 UBND Tỉnh Về việc đính chính, bổ sung Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ trên 100 tuổi
11/CT-UBND 21/04/2008 UBND Tỉnh Về việc tổ chức hoạt động Hè cho thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hoà năm 2008
935/QĐ-UBND 17/04/2008 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 86/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh
14/NQ-HĐND 11/04/2008 Thị xã Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009
13/NQ-HĐND 11/04/2008 Thị xã Ninh Hòa Về bổ sung Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009
12/NQ-HĐND 11/04/2008 Thị xã Ninh Hòa Về bổ sung Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009
11/NQ-HĐND 11/04/2008 Thị xã Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh