Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
12/2019/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1826/QĐ-UBND 12/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Khánh Hòa
1822/QĐ-UBND 12/06/2019 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
1809/QĐ-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
1808/QĐ-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về "nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế"
1796/QĐ-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh