Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
627/QĐ-UBND 20-03-2023 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền phê duyệt Bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
626/QĐ-UBND 20-03-2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa
549/QĐ-UBND 10-03-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng giao thông Khánh Hòa gia hạn sử dụng đất để làm Cửa hàng vật tư thiết bị giao thông và nhà kho vật tư thiết bị giao thông tại Tổ 02 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
548/QĐ-UBND 10-03-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa gia hạn sử dụng đất để làm Trung tâm bán lẻ dược phẩm và y cụ 24/24h tại 68A Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
2204/KH-UBND 10-03-2023 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tỉnh Khánh Hòa - năm 2023
2202/KH-UBND 10-03-2023 UBND Tỉnh Về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025
526/QĐ-UBND 08-03-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt diện tích đất trồng lúa phải nộp (bổ sung) tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo Thông báo kết luận số 115/TB-KTNN ngày 24/6/2021 của Kiểm toán nhà nước đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Khang
525/QĐ-UBND 08-03-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt diện tích đất trồng lúa phải nộp (bổ sung) tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo Thông báo kết luận số 115/TB-KTNN ngày 24/6/2021 của Kiểm toán nhà nước đối với Công ty TNHH Xây dựng IVCON
524/QĐ-UBND 08-03-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt diện tích đất trồng lúa phải nộp (bổ sung) tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo Thông báo kết luận số 115/TB-KTNN ngày 24/6/2021 của Kiểm toán nhà nước đối với Công ty TNHH TMDV Duyên Phúc
523/QĐ-UBND 08-03-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt diện tích đất trồng lúa phải nộp (bổ sung) tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo Thông báo kết luận số 115/TB-KTNN ngày 24/6/2021 của Kiểm toán nhà nước đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp V27

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh