Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1530/QĐ-UBND 25-05-2022 UBND Tỉnh Về việc cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa được chuyển hình thức sử dụng đất tại số 98 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
1359/QĐ-UBND 16-05-2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
1328/QĐ-UBND 12-05-2022 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1327/QĐ-UBND 12-05-2022 UBND Tỉnh Ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
1283/QĐ-UBND 12-05-2022 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
4060/KH-UBND 09-05-2022 UBND Tỉnh Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022
1258/QĐ-UBND 09-05-2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa
3977/KH-UBND 05-05-2022 UBND Tỉnh Về thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3977/KH-UBND 05-05-2022 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3915/KH-UBND 04-05-2022 UBND Tỉnh Về việc tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò và dịch tả lợn cổ điển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - năm 2022

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh