Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2078/QĐ-UBND 28-07-2022 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế
2077/QĐ-UBND 28-07-2022 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2051/QĐ-UBND 25-07-2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6754/KH-UBND 22-07-2022 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1983/QĐ-UBND 15-07-2022 UBND Tỉnh Ban hành Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
1969/QĐ-UBND 13-07-2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1957/QĐ-UBND 08-07-2022 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1953/QĐ-UBND 08-07-2022 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1950/QĐ-UBND 08-07-2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
1942/QĐ-UBND 07-07-2022 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất, mặt nước biển do Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa thuê sử dụng và cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê để kinh doanh Khu nghỉ mát Ana Mandara

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh