Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2578/QĐ-UBND 16-09-2022 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vạn Ninh
2577/QĐ-UBND 16-09-2022 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cam Ranh
2530/QĐ-UBND 09-09-2022 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Diên Khánh
2529/QĐ-UBND 09-09-2022 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ninh Hòa
2526/QĐ-UBND 09-09-2022 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khánh Vĩnh
2525/QĐ-UBND 09-09-2022 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khánh Sơn
8420/KH-UBND 07-09-2022 UBND Tỉnh Về việc truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2454/QĐ-UBND 31-08-2022 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn Ban Điều hành Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử
2446/QĐ-UBND 31-08-2022 UBND Tỉnh Về việc cho Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Trạm muối 2/4 Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa
2438/QĐ-UBND 30-08-2022 UBND Tỉnh Ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh