Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
238/QĐ-UBND 02-02-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV gia hạn sử dụng đất để làm kho thuốc lá của Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại số 02 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang
237/QĐ-UBND 01-02-2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hương Thọ chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ninh Đông và phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa để thực hiện Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Ninh Hòa
236/QĐ-UBND 01-02-2023 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV TMDV Toàn Thắng sử dụng tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa
235/QĐ-UBND 01-02-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa gia hạn sử dụng đất để làm muối tại Tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa
03/CT-UBND 01-02-2023 UBND Tỉnh Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
226/QĐ-UBND 30-01-2023 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
203/QĐ-UBND 19-01-2023 UBND Tỉnh Về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hương Thọ thuê đất tại xã Ninh Đông và phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa để thực hiện Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Ninh Hòa (một phần)
145/QĐ-UBND 17-01-2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định tổ chức chia Cụm, Khối thi đua; hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
99/QĐ-UBND 12-01-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030
96/QĐ-UBND 12-01-2023 UBND Tỉnh Về việc thu hồi một phần diện tích đất Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh tại Tỉnh lộ 9, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh do tự nguyện trả lại đất

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh