Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2808/QĐ-UBND 20-11-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tự chủ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
2807/QĐ-UBND 20-11-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
2793/QĐ-UBND 17-11-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
2769/QĐ-UBND 16-11-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Khám Phá được gia hạn sử dụng đất tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh
2743/QĐ-UBND 14-11-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Mascopex được gia hạn sử dụng đất để làm kho và phân xưởng sản xuất tại số 17 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
2722/QĐ-UBND 14-11-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin được gia hạn sử dụng đất để làm kho chứa vật liệu nổ công nghiệp tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh
2720/QĐ-UBND 13-11-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Phương được thuê đất tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang
2700/QĐ-UBND 09-11-2023 UBND Tỉnh Về việc cập nhật Dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Diên Khánh
2692/QĐ-UBND 09-11-2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh quy mô ranh giới Dự án Trạm biến áp 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh
2691/QĐ-UBND 09-11-2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cam Ranh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh