Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2977/QĐ-UBND 04-12-2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt các vị trí điểm dừng đón, trả khách trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 26 và Quốc lộ 27C tỉnh Khánh Hòa
2936/QĐ-UBND 30-11-2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2895/QĐ-UBND 27-11-2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2290/QĐ-UB ngày 10/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng Khu dân cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang
2894/QĐ-UBND 27-11-2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2293/QĐ-UB ngày 11/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho UBND thành phố Nha Trang để xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng Khu dân cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang
2889/QĐ-UBND 27-11-2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
2888/QĐ-UBND 27-11-2023 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Đề án tự chủ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
2875/QĐ-UBND 24-11-2023 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Quốc tế Biển Xanh được gia hạn sử dụng đất tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
2808/QĐ-UBND 20-11-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tự chủ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
2807/QĐ-UBND 20-11-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
2793/QĐ-UBND 17-11-2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh