Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
550/KH-UBND 17-01-2022 UBND Tỉnh Về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
503/KH-UBND 14-01-2022 UBND Tỉnh Về triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2022.
153/QĐ-UBND 14-01-2022 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
11/TB-UBND 13-01-2022 UBND Tỉnh Về Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 12 năm 2021.
61/QĐ-UBND 07-01-2022 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Rapexco - Đại Nam được gia hạn sử dụng đất để thực hiện Dự án sản xuất hàng nội thất song mây xuất khẩu Rapexco - Đại Nam.
58/QĐ-UBND 07-01-2022 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa.
57/QĐ-UBND 07-01-2022 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
56/QĐ-UBND 06-01-2022 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Công ty CP Khai thác Bến xe và dịch vụ Vận tải Khánh Hòa quản lý tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.
55/QĐ-UBND 06-01-2022 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Công ty CP Khai thác Bến xe và dịch vụ Vận tải Khánh Hòa quản lý tại xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.
13/QĐ-UBND 05-01-2022 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh