Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1740/QĐ-UBND 15-06-2022 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển tỉnh Khánh Hòa
1731/QĐ-UBND 15-06-2022 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Khánh Hòa năm 2022
1708/QĐ-UBND 14-06-2022 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất và cho thuê đất hoàn vốn của dự án BT Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang để thực hiện dự án Khu du lịch Green Hotel & Resort
1705/QĐ-UBND 14-06-2022 UBND Tỉnh Ban hành Phương án điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hàng tháng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1698/QĐ-UBND 13-06-2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
1694/QĐ-UBND 10-06-2022 UBND Tỉnh Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Sở Y tế để xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh tại phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh
1675/QĐ-UBND 10-06-2022 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do UBND xã Ninh Thân quản lý tại xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa
1659/QĐ-UBND 08-06-2022 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần bao bì 3/2 gia hạn sử dụng đất tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục sản xuất kinh doanh giấy định lượng, bao bì và in bao bì các loại
1651/QĐ-UBND 08-06-2022 UBND Tỉnh Về việc cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Đa được thuê đất tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
1650/QĐ-UBND 08-06-2022 UBND Tỉnh Về việc cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Đa được thuê đất tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh