Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

02/12/2022 00:00        
Đọc tin

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tiêu chuẩn giám định viên tư pháp lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Dự thảo nêu rõ, giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội là hoạt động giám định trong các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Theo dự thảo, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp: 1- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt; 2- Có trình độ đại học trở lên; 3- Có thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực lao động, người có công và xã hội từ đủ 5 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức hoặc ký hợp đồng lao động, phù hợp với lĩnh vực mà người đó được bổ nhiệm.

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn trên có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp  

Theo dự thảo, thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo quy định đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Pháp chế.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lựa chọn và trình Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Trường hợp chưa đủ điều kiện trình bổ nhiệm, Vụ Pháp chế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ quan, đơn vị đề nghị được biết.

Người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp được cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Trên cơ sở quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp, Vụ Pháp chế lập danh sách giám định viên tư pháp gửi Trung tâm Công nghệ thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp vào danh sách chung theo quy định.

Trung tâm thông tin có trách nhiệm đăng tải danh sách nêu trên trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách.

Bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp tại địa phương

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình đầy đủ, hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp. Trường hợp từ chối thì phải thông báo cho đơn vị đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Xem bản tin gốc Báo điện tử Chính phủ tại đây

Theo Báo điện tử Chính phủ (baochinhphu.vn)
 
Tin liên quan
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Đề xuất tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Chương trình hành động của Chính phủ phát triển KTXH vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đề xuất Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
(Chinhphu.vn) - Ủy ban Dân tộc đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.
Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BGTVT quy định ngưng hiệu lực thi hành của Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động QCVN 104:2019/BGTVT.
Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 154/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1445/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
Chỉ lực lượng chuyên trách mới được tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(Chinhphu.vn) - Chỉ có lực lượng chuyên trách hoặc lực lượng lâm thời do các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ mới được thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ; các lực lượng khác tham gia phối hợp, không tự tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hướng dẫn sử dụng kinh phí bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh