Số công báo: 43 Ngày xuất bản: 20-05-2008
Chưa có file !
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/04/2008 của HĐND huyện Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009 Công văn số 11/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-04-2008
Cơ quan ban hành Thị xã Ninh Hòa
Trích yếu Về kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 43
Ngày xuất bản 20-05-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh