Số công báo: 41 Ngày xuất bản: 30-04-2008
Chưa có file !
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17/03/2008 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 19/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân tỉnh về chế độ trợ cấp đối với lực lượng dân quân nòng cốt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền Công văn số 02/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17-03-2008
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 19/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân tỉnh về chế độ trợ cấp đối với lực lượng dân quân nòng cốt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 41
Ngày xuất bản 30-04-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh