Số công báo: 109+110 Ngày xuất bản: 08-09-2023
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2) Công văn số 29/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 29/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2)
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 109+110
Ngày xuất bản 08-09-2023
Số, ký hiệu: 09/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/09/2022
Trích yếu: Ban hành danh mục dự án đầu tư công thực hiện thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
29_nq_hdnd.pdf:
29_nq_hdnds.doc:
29_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh