Số công báo: 48 Ngày xuất bản: 07-04-2023
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa Công văn số 03/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-03-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 10-03-2023
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 48
Ngày xuất bản 07-04-2023
Số, ký hiệu: 30/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 08/12/2011
Trích yếu: Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020
03_nq_hdnd.pdf:
03_nq_hdnds.doc:
03_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh